Listopad 2012

Tajemství rodu - jaké je to Vaše?

28. listopadu 2012 v 23:18 | Matěj Kadlec |  Rodokmen

Příběhy předků:
Na této fotografii je autorův praprapradědeček se svojí ženou, dcerami a vnukem Václavem. Václav Troníček byl jako pozdější úspěšný fotbalista zachycen na videu při odjezdu vlaku z hlavního nádraží v 30. letech, když na pozvání české menšiny v Chigagu odjížděl s fotbalovým týmem do Ameriky. Mezi doprovodem loučících se příbuzných byla i jeho neteř, autorova babička. Záběry odvysílal nedávno zesnulý pan Čáslavský v Hledání ztraceného času. Václav Troníček je zachycen také na fotografii s Vlastou Burianem, neb tento známý herec hrál nejen divadlo a film, ale také fotbal a hokej.


Co umíme:
- genealogické služby (vyhledání předků či příbuzných, sestavení rodokmenu)
- přepisy a překlady starých textů (českých, německých a latinských) nebo rodinných kronik
- zpracování dějin určitého domu nebo určité lokality
- vytvoření reprezentativního grafického zpracování rodokmenu (včetně zajištění tisku - ruční papír, plátno, rámování)
- digitalizace kronik nebo starých fotografií (retušování, zálohování)
- stavebně historický průzkum (spolupracovníci)
- spisová služba a archivace (pro firmy a obce - spolupracovníci)

Ukázky práce:

Ceník:

Kontakt:
- tel.: 604-266-025

Reference:
- Dějiny rodu pro p. Jana R., který nám napsal:
Vážení pánové, moje žena mně k narozeninám obdarovala Dějinami rodu Rumlů. Byl jsem dojat, posléze vděčen a nakonec velmi nadšen Vaší společnou prací, která je zprávou o mých předcích. Jsem překvapen i uspořádáním dokumentů, hlavní větví i větvemi vedlejšími, fotografiemi i výstřižky z novin zkrátka celým pojetím dějin mé rodiny. Vřele Vás mohu doporučit každému, kdo má zájem se něco dozvědět o své minulosti.

- dlouholetá spolupráce s vedoucím genealogické sekce Moravské genealogické a heraldické společnosti na metodologii občanské genealogie (od r. 2005) Dílčí práce v zakázkách (2006 -2008) (Ing. Karel Dvořák, mail: dvorak_iex@iex.cz)

- Rozsáhlý rodinný vývod (2008) a kronika rodu Binko (2012-2013) .

- Rozsáhlý rodinný vývod (2006). (Milan Dočkal)

Co jsme publikovali:

Ptejte se:
- náš mail: vasrodokmen@gmail.com
- zprávou autorovi (v liště vlevo) - nezapomeňte uvést kontakt na sebe)
- v komentářích k tomuto článku

Kdo jsme:
- genealog, historik
- absolvent FF UHK (bakalářský obor Archivnictví - historie) a FF MU v Brně (navazujcí magisterský obor Historie, specializace raný novověk)

- genealog, archivář, kronikář
- absolvent FF MU (bakalářský obor Historie, navazující magisterský obor Učitelství historie pro střední školy - specializace raný novověk)
- kronikář MČ Praha-Libuš
- člen redakční rady libušského časopisu U nás

Spolupracujeme / konkurence:

Genealogické kurzy:

Rodinná historie je příběh na jehož konci jste Vy...


Další rodopisné služby

28. listopadu 2012 v 23:13 | Matěj Kadlec |  Rodokmen
Máte už rodokmen, ale chybí vám reprezentativní plakát, který by mohl každý kdo vás navštíví obdivovat? Rádi byste obohatili údaje o předcích také o jejich tváře např. kvalitním nascanováním starých rodinných alb? Potřebujete rozluštit nečitelné prameny nebo se pokoušíte najít žijící osoby, na které jste ztratili kontakt? To vše je možné...


Digitalizování: Digitální kopie starých rodinných fotograií a dalších dokumentů na profesionálním skeneru, jejich retušování, tisk, rady k zálohování a archivaci, formáty, software, apod.

Čtení starého písma:
Individuální konzultace, čtení starých textů a jejich přepis (transliterace, transkripce, přepis do současné češtiny)

Speciální tisk rodokmenů, grafické návrhy:
Tisk rodokmenů v libovolné velikosti a barvách nejen na obyčejný a tvrdý papír, ale i na speciální plátno + zarámování, včetně grafických návrhů. Popř. jen výpomoc v některých z těchto částí.