Libuš

Křižovatka před ZŠ Meteorologická (Fotohádanka III.)

23. května 2009 v 23:50 | Matěj KadlecStavba křižovatky ulic Meteorologická, Novodvorská a Generála Šišky v roce 1975. (Č. 1 v plánku označuje místo, odkud byla zachycena historická fotografie otištěná v minulém čísle časopisu U nás. Č. 3 v plánku označuje další historický záběr.
Poslední dobou často diskutovaná křižovatka před školou v roce 2008 (č. 2 v plánku). Problémy činí především neobvyklé dopravní přednosti a bezpečnost chodců v dopravě.

U Tří svatých (Fotohádanka II.)

6. prosince 2008 v 12:22 | Matěj Kadlec
Autobusová zastávka, která nese jméno U Tří svatých, je možná známá i mladším generacím. Leží sice již na katastru Kunratic, hned za kruhovým objezdem ulic Vídeňská, Dobronická a K Libuši, ale představuje zajímavé místo i pro naší městskou část.
U Tří svatých - celý snímek. Foto archiv Jindry Hnátkové
Z této křižovatky tedy pochází snímek fotohádanky, který jméno zastávky vysvětluje

Libušská náves (Fotohádanka I.)

6. prosince 2008 v 11:37 | Matěj Kadlec
Otázka, zda je libušská náves, náměstí či náměstíčko, jak je křižovatka ulic Libušské a Dobronické někdy nazývána, stále v centru dění, je dnes velice aktuální. Na tradiční střed jedné z obcí naší městské části se ptal také nedávný dotazník Úřadu MČ Praha-Libuš: Kde byste uvítal(a) centrum městské části? Výsledky dotazníkového šetření, které řešilo spokojenost občanů s místním společenstvím naleznete stránkách www.praha-libus.cz a www.timur.cz.
Libušská náves v místě před domem čp. 5 z fotografie. Jak vyplývá ze staré fotografie za jejíž poskytnutí děkuji p. Vodrážkovi z právě řečeného domu, křižovatka ulice Libušské a Dobronické zřejmě sloužila jako libušské centrum.
Není známo, při jaké příležitosti se lidé před bývalou pekárnou U Vodrážky shromáždili, dokonce neznáme ani rok pořízení snímku. Možná, že někdo z vás poznal nejen místo z fotografi e, ale mnohem více. Budeme rádi, když nám dáte vědět.

Libuš a Písnice – Dvě různá panství

13. srpna 2008 v 21:54 | Matěj Kadlec
První článek seriálu "Z dějin Libuše", jehož další pokračování dala základ těmto stránkám, vyšel v říjnu loňského roku (10/2007) v časopise U nás. Jeho redaktorka Hana Kolářová k němu napsala tento úvod:
Ano, historicky Libuš patřila pod kunratické panství a Písnice pod břežanské. Až doba nedávno minulá nás spojila vjedno. Jaké dějepisecké potíže s tím souvisejí a co s tím hodlá udělat, píše exkluzívně pro časopis U nás student historie na Masarykově univerzitě v Brně Matěj Kadlec. A také prosí: "Hledám pamětníky, historické doklady a prameny pro zpracování dějin Libuše a Písnice!"

Archiv Libuš

11. srpna 2008 v 0:29 | Matěj Kadlec
2008.11.02 Začátek rovnání elektronické dokumentace k Archivu Libuš doposud nastřádané.
2008.10.31 Návštěva knihovny národního muzea. Nahlédnutí do Krolmusova deníku z roku 1853, literatury o dotaz na dohledání dalších dílů. Kontrola záznamů dle Archivu českého. Nalezeny nejasnosti i nové zmínky snad o Libuši.
2008.10.27 Měření tlouštky zdí v Libušská čp.1 - dle toho a půdorysu lze také určit stáří budovy. Viz. Stavebně historické průzkumy (dále jen SHP)
2008.10.25 Pí. Jindra Hnátková zaslala dalších 7 fotografií do AL. Rovnání souborů.
2008.10.24 AHMP - Fond rukopisů 2154 - originál. Měření tloušťky zdí ve sklepě čp. 1.
2008.10.17 NACR - Dejvická, Desky zemské velké (DZV) 166 F18 a B24 - originál. Zápis o Adamovy Hýzrlem z Chodův a vizitaci Jana Římského. Digitalizováno. Desky dvorské, kn. Půhonná 1407-1530, str. 523 Záznam z roku 1485 o vypálení Libuše neobjeven - digitalizováno.
Zjišťování ohledně libušské návsi pro článek v časopisu U nás.
2008.10.15 AhmP - fond rukopisů 2154 folio 25. Zápis o rychtáři z roku 1539 nezmiňuje Libuš ale nejspíše Libež (Libess) nedaleko Benešova. Otázka je, mohla-li patřit pražanům. Kopie na mikrofilmu nepříliš kvalitní, objednán originál.
2008.10.11 Návštěva libušské tvrze - kontrola zastřešení, zaznamenání očividného betonového dostavení severního sklepení. Návštěva a prohlídka tvrze cholupické. Snad viditelná ohradní zeď na kraji pole dle plánku z písnické kroniky k r. 1952. Možná, že právě zeď vymezila prostor orbě, hranice ople připomíná tvarem nákres a i jinak je hranice v místě nelogickém. Cesta v místě (zdiva?) přechodu na pole tvoří schod.
2008. září Objednány další pohlednice na www.aukro.cz, odznak FSC Libuš, návštěva místní knihovny, p. Nosek.
2008.09.27 O spoluprávi požádán památkář ing.arch. Ladislav Svoboda. Jedná se o prohlášení domu čp. 1 za kulturní památku. Vycházíme z paragrafu 3 odst. Zák. 20/1987.
2008.09.25 Kniha Čtení o Novém hradě a Kunraticích autora cyrila Merhouta v antikvariátu Lužiny za 250 Kč je cár papíru. Zažloutlý papír s utrženými deskami a vypadávajícími papíry nemá jinou hodnotu než informace. Obsah je však k dispozici v elektronické podobě.
2008.09.24 Došel pohled Libuš u Prahy - autobus na Libušské v místě křižovatky na Modřany. Je zcela zachovalý, neprošlý poštou. Uložen v archivu BRU.
2008.09.19 Setkání s Mgr Petraou Zemanovou z ÚAPPSČ, jež má na starosti archeologický výzkum na Libuši. Byl jí ukázán dům čp. 1, zhodnocení pošle e-mailem. Likvidace mladých stromků a plevelu v bezprostřední blízkosti severního sklepa. Kořeny mohou provalit zeď! Úprava zastřešení sklepa a ochrana zdí mimo zastřešení. (viz. foto severní sklep k tomuto datu)
2008.19.18 Návštěva archivu hl.m. Prahy, prohlédnuta matrika ZBR Z2, Libuš nenalezena. Zastávka u kronikáře Zemana. Digitalizace snímků Betáně z obrazů v interiéru této restaurace. Nafocení snímků pro pohlednice Kunratic.
2008.09.06 Návštěva u kunratického kronikáře Zdeňka Zemana. Darem Archivu Libuš získány ročníky 1993-96 místního časopisu Kronikář. Navázána širší spolupráce. Zejména fotografie.
2008.09.05 Další návštěva písnické a cholupické tvrze. Nafoceny snímky pro Písnici na pohlednice.
2008.09.03 Národní archiv - získána Indikační skica stabilního katastru. Pro Libuš, Lhotku, Modřany - část. Jasná pozice míst V Hrobech a V Soudném.
2008. srpen Druhá schůzka se starostou, bylo nutné rozhovor učinit znovu. Budou zhotovany pohlednice MČ Praha - Libuš + zjistí se finanční náročnost archeologického výzkumu.
12.08.2008 Přidán článek LIBUŠ A PÍSNICE - DVĚ RŮZNÁ PANSTVÍ.
10.08.2008 Přidán článek GEOGRAFICKÝ HOPRIZONT NAŠICH PŘEDKŮ.
08.08.2008 Objednán originál libušské pohlednice od sběratele z Příbrami za 129 Kč a kniha originál Cyrila Merhouta - Čtení o Novém hradě a Kunraticích z pražského antikvariátu za 250 Kč.
2008.08.06 Dopoledne schůzka se starostou Mrázem. Rozhovor o domu čp. 1, archeologický výzkum apod. Odpoledne s Pavlem Kuriščákem měření na Novém hradě v Kunratickém lese.
2008.08.03 Založen soubor Organizace práce, editace Archivu Libuš. Hledáno místo zavraždění Adama Hýzrle podle popisu Cyrila Merhouta. Originál jeho knihy Čtení o Novém hradě a Kunraticích objednán v internetovém antikvariátu za 250 Kč.
02.08.2008 Nafoceny panoramatické snímky 360° návsi na Libuši.
Jsou ve dne i v noci a snažím se je dostat na stránky. Zatím jsou alespoň v nižší kvalitě k dispozici v Galerii: Panorama Libuše.
23.07.2008 byl založen Archiv Libuš. Podrobnosti přinese připravovaný článek se seznamem dosavadních písemností a fotografií. Máte něco co by v paměti obce nemělo chybět? Kontaktujte autora těchto stránek.
Zapomenutý díl libušské matriky objeven! Lze odhalit první osadníky na zpustlé Libuši! 24.07.2008 byla provedena první část digitalizace. Samozřejmě o tom také chystám samostatný článek. Zde alespoň malá ukázka: Nejstarší matriční zápis o narození ve vsi Libuši.Genealogický zápis-volně: Rok nastálý 1691, 14. ledna. Ves Libuš. Pokřtěno dítě jménem Ludmila, dcera Václava Hrušky a Marjány. Kmotra Dorota Sladková, Kunratice a Ludmila dcera z Betáně kovářova. Kmotr Jan Butus z Betáně.
<- <- Chcete také vidět, jak vypadají nejstarší zápisy k vašemu rodu? Napište si o ně! <- <-
A ještě nejstarší nalezený zápis z matriky narozených pro ves Písnici z 20.02.1656. myslím že česky psaný text přečte každý...

Počet obyvatel a domů na Libuši (1654-2008)

22. června 2008 v 16:41 | Matěj Kadlec
Pořadí
Rok
Počet obyvatel
Počet domů
1.
1654
0
0
2.
1713
-
8
3.
1775
-
8

O číslování libušských domů aneb co znamená číslo popisné

21. května 2008 v 22:23 | Matěj Kadlec
Mnoho již bylo napsáno o nejstarším domě na Libuši, který nese číslo popisné 1. Vypovídá však toto číslo skutečně o tom, že byl postaven jako první? Kdy a jak vlastně vznikala tato označení domů a podle čeho jsou přidělována? Libuš se právě v těchto dnech blíží k přidělení tisícího popisného čísla. Využijme proto této příležitosti a podívejme se, jak se obec rozrůstala v minulosti. Kdy měla svých prvních deset či sto popisných čísel? A jak to zjistit?

U nás 05/2008 Třetí hospoda výsadní I.

14. května 2008 v 10:29 | Matěj Kadlec
Na dnešní cestě do minulosti se zastavíme nad dějinami nejstaršího domu na Libuši, kterým je nynější čp. 1 v Libušské ulici s poštou, optikou a především bývalou hospodou. Hostinec najdeme v tomto domě již v roce 1716, kdy o něm máme nejstarší doložitelnou zprávu. Je ale možné, že fungoval již mnohem dříve. Po vypálení obce Švédy za třicetileté války mohl být jen obnoven. O tomto období totiž nemáme téměř žádné zprávy. Nejspíše byl ale vybudován až po roce 1688, kdy se na zpustlé Libuši usadili noví obyvatelé. Ti přicházeli povětšinou z Kunratic, kde v této době nechal jejich majitel Jan František Čabelický vystavět zámek. Jeho základy tvoří středověká kunratická tvrz. Na základech tvrze libušské pak vznikl zájezdní hostinec s barokní zahradou. Pojďme nahlédnout nejen do historie tohoto domu a jeho stavebního vývoje, ale také do osudů jeho obyvatel v uplynulých třech staletích.

U nás 05/2008 Třetí hospoda výsadní II.

14. května 2008 v 10:22 | Matěj Kadlec
Nečekaný nárůst ceny
Z 26. června 1805 máme k dispozici zatím poslední dostupný kontrakt o prodeji. Od Josefa Černého kupuje hospodu se vším příslušenstvím Václav Heran. K hospodě náleží pár volů, jedna

Staré pohlednice Libuše

23. března 2008 v 16:27 | Matěj Kadlec
Díky vám se sbírka starých pohlednic stále rozrůstá. Mnoho z nich jsou však stále kopie z Knihy o Libuši a Písnici. Jejich kvalita proto není vysoká. Máte-li k dispozici originál, prosím kontaktujte mě nebo jej nascanovaný zašlete na mail kadlec.m@seznam.cz. Zde si také vyžádejte snímky ve vyšší kvalitě pro tisk.
Více pohlednic viz. Galerie - Staré pohlednice Libuše
 
 

Reklama