Rodokmen

Aktuality 14.7.2018

28. března 2017 v 16:52 | Matěj Kadlec

Nechejte si pro srovnání zaslat nabídky, ukázky a nacenění od více rodopisců!

Vyberte si, co vám vyhovuje. Podoba webu může být zavádějící i opačným směrem než je náš. Profesionální web s nabídkou 5 nebo 10 příloh k rodokmenu je opravdu k zamyšlení. K práci přeci patří nespočet příloh. Vše nalezené má v kopii být součástí práce jako příloha, třeba na DVD. Za přílohy se zvlášť neplatí stejně jako za dokumenty, které poskytnete do práce ze svého rodinného archivu. Práce má rovněž obsahovat soupis pramenů, aby na ni kdykoli a kdokoli mohl navázat.
Z ukázek práce obvykle poznáte, jestli je autor komerčně zaměřen a jede podle šablony nebo jde o profesionála s individuálním přístupem.Tady máme CENÍK


LOGO

_ _ _


Rozhovor s námi

PŘEŠTICKÉ NOVINY - Lukáš Starý: Poslední vůle lidi zajímá nejvíce

_ _ _


Nejlepší zpětná vazba. :-)


**************************************************************************************

Dárek na poslední chvíli?

Jak může vypadat poukaz

Ceník rodopisného bádání

28. března 2017 v 16:47 | Matěj Kadlec

Tajemství rodu - jaké je to Vaše?

28. listopadu 2012 v 23:18 | Matěj Kadlec

Příběhy předků:
Na této fotografii je autorův praprapradědeček se svojí ženou, dcerami a vnukem Václavem. Václav Troníček byl jako pozdější úspěšný fotbalista zachycen na videu při odjezdu vlaku z hlavního nádraží v 30. letech, když na pozvání české menšiny v Chigagu odjížděl s fotbalovým týmem do Ameriky. Mezi doprovodem loučících se příbuzných byla i jeho neteř, autorova babička. Záběry odvysílal nedávno zesnulý pan Čáslavský v Hledání ztraceného času. Václav Troníček je zachycen také na fotografii s Vlastou Burianem, neb tento známý herec hrál nejen divadlo a film, ale také fotbal a hokej.


Co umíme:
- genealogické služby (vyhledání předků či příbuzných, sestavení rodokmenu)
- přepisy a překlady starých textů (českých, německých a latinských) nebo rodinných kronik
- zpracování dějin určitého domu nebo určité lokality
- vytvoření reprezentativního grafického zpracování rodokmenu (včetně zajištění tisku - ruční papír, plátno, rámování)
- digitalizace kronik nebo starých fotografií (retušování, zálohování)
- stavebně historický průzkum (spolupracovníci)
- spisová služba a archivace (pro firmy a obce - spolupracovníci)

Ukázky práce:

Ceník:

Kontakt:
- tel.: 604-266-025

Reference:
- Dějiny rodu pro p. Jana R., který nám napsal:
Vážení pánové, moje žena mně k narozeninám obdarovala Dějinami rodu Rumlů. Byl jsem dojat, posléze vděčen a nakonec velmi nadšen Vaší společnou prací, která je zprávou o mých předcích. Jsem překvapen i uspořádáním dokumentů, hlavní větví i větvemi vedlejšími, fotografiemi i výstřižky z novin zkrátka celým pojetím dějin mé rodiny. Vřele Vás mohu doporučit každému, kdo má zájem se něco dozvědět o své minulosti.

- dlouholetá spolupráce s vedoucím genealogické sekce Moravské genealogické a heraldické společnosti na metodologii občanské genealogie (od r. 2005) Dílčí práce v zakázkách (2006 -2008) (Ing. Karel Dvořák, mail: dvorak_iex@iex.cz)

- Rozsáhlý rodinný vývod (2008) a kronika rodu Binko (2012-2013) .

- Rozsáhlý rodinný vývod (2006). (Milan Dočkal)

Co jsme publikovali:

Ptejte se:
- náš mail: vasrodokmen@gmail.com
- zprávou autorovi (v liště vlevo) - nezapomeňte uvést kontakt na sebe)
- v komentářích k tomuto článku

Kdo jsme:
- genealog, historik
- absolvent FF UHK (bakalářský obor Archivnictví - historie) a FF MU v Brně (navazujcí magisterský obor Historie, specializace raný novověk)

- genealog, archivář, kronikář
- absolvent FF MU (bakalářský obor Historie, navazující magisterský obor Učitelství historie pro střední školy - specializace raný novověk)
- kronikář MČ Praha-Libuš
- člen redakční rady libušského časopisu U nás

Spolupracujeme / konkurence:

Genealogické kurzy:

Rodinná historie je příběh na jehož konci jste Vy...

Další rodopisné služby

28. listopadu 2012 v 23:13 | Matěj Kadlec
Máte už rodokmen, ale chybí vám reprezentativní plakát, který by mohl každý kdo vás navštíví obdivovat? Rádi byste obohatili údaje o předcích také o jejich tváře např. kvalitním nascanováním starých rodinných alb? Potřebujete rozluštit nečitelné prameny nebo se pokoušíte najít žijící osoby, na které jste ztratili kontakt? To vše je možné...


Digitalizování: Digitální kopie starých rodinných fotograií a dalších dokumentů na profesionálním skeneru, jejich retušování, tisk, rady k zálohování a archivaci, formáty, software, apod.

Čtení starého písma:
Individuální konzultace, čtení starých textů a jejich přepis (transliterace, transkripce, přepis do současné češtiny)

Speciální tisk rodokmenů, grafické návrhy:
Tisk rodokmenů v libovolné velikosti a barvách nejen na obyčejný a tvrdý papír, ale i na speciální plátno + zarámování, včetně grafických návrhů. Popř. jen výpomoc v některých z těchto částí.

Váš rodokmen

24. května 2009 v 22:42 | Matěj Kadlec
Chcete znát historii vašeho rodu, rodiny či příjmení? Sháníte originální dárek pro své příbuzné a známé? Zajímá vás váš původ? Nechte si vyhledat své předky v podobě rodokmenu nebo vývodu a nechte si jej vytisknout a zarámovat. Více informací najdete zde: Nabídka genealogických rešerší a zde: Další rodopisné služby.

Ukázka: Barvy, písmo, tvary a vzhled tabulek i pozadí plakátu lze libovolně upravovat tak, aby vyhovovalo vašemu estetickému cítění. Plakát na tisk dodám v požadovaném formátu, od JPG, přes BMP až po PDF, dle vašeho přání.
Na pozadí je pravděpodobný nejstarší strom České republiky Klokočovská nebo též Karlova lípa. Spatřit ji můžete na návsi obce Klokočov, jež leží nedaleko sečské přehrady. Mapu s více informacemi najdete například zde.

Nabídka genealogických rešerší

10. srpna 2008 v 23:41 | Matěj Kadlec
Rozhodnout se a učinit první krok k rodopisnému bádání je snadné. Na začátku postačí jméno, příjmení, rok a místo narození výchozí osoby. Pro hledání přímo v archivu je výhodné mít údaje minimálně sto let staré, ale i s mladšími daty lze bádání začít. Stačí si jen vybrat, která z následujících variant Vám vyhovuje nejvíce.

Typy rodopisného bádání:

Propojení jedné osoby s jedním (nejstarším) předkem. Např. při pátrání po vzniku určitého příjmení.


2.Rodokmen:
Všichni potomci jedněch rodičů, zakladatelů rodu, nesoucí stejné příjmení a jejich přivdané partnerky. Možné hledat vzdálené žijící příbuzné.

3.Rodinná kronika:
Vychází z rodokmenu. Doplněné o další archivní prameny (pozemkové knihy, domovské listy, policejní přihlášky) Sepsané a svázané dějiny rodu.

4.Rozrod:
Všichni potomci jedněch rodičů se svými partnery, bez ohledu na příjmení. Důležitá je pokrevní příbuznost. Možné hledat vzdálené žijící příbuzné.


Rozrod


Základní bádání, kdy se hledají všichni přímí předci libovolné osoby. To znamená rodiče, prarodiče, a tak dále.

Rodinný vývod
6.Speciální bádání:
Libovolné genealogické bádání podle specifikovaného písemného zadání. Vyhledávání jednotlivých záznamů.

Často kladené otázky - viz stránky pana ing. Karla Dvořáka.


Pražské groše 1300 – 1547.

1. Přímá linie

10. srpna 2008 v 23:32 | Matěj Kadlec
Jistě víte, kdo byl váš otec a snad i děd, znali jste možná i svého pradědu, ale co prapraděda? A co praprapraděda a prapraprapraděda? Tak právě a jenom tyto předky sleduje otcovská přímá linie. Slouží však k propojení jakýchkoli dvou osob, a tak nemusíte nutně sledovat příjmení, ale třeba i linii mateřskou.

a) obecná přímá linie:
Propojení jedné osoby s jedním (nejstarším) předkem, vhodné pro hledání spojení se slavným předkem.
b) otcovská přímá linie:
Hledaní nejstaršího mužského předka známé osoby.
c) mateřská přímá linie:
Hledaní nejstaršího ženského předka známé osoby.
d) propojení dvou příbuzných:
Hledání společného předka dvou příbuzných osob.
Bádání je možno doplnit o údaje o partnera, to je narození popřípadě i úmrtí. Často se přímé linie doplňují o narození popřípadě o úmrtí sourozenců.

Geografický horizont našich předků I.

10. srpna 2008 v 23:30 | Matěj Kadlec
Žijeme v 21. století s neuvěřitelnými možnostmi, které nám přináší například internet. Zajímá-li nás, jaké je počasí v Číně, nebo jak vypadá staveniště WWC na Manhatonu či dopravní situace v Praze, není to problém. Stačí zadat příslušné výrazy do vyhledávače a vše máte jako na dlani. Jakékoli informace si přejeme, máme téměř okamžitě. Jak na tom ale byly naši předkové v 18. století? Co věděli o dění ve svém okolí a co o sousedních zemí? Jaká byla jejich informovanost? Jaký byl jejich geografický horizont?
Na to se pokusíme odpovědět v následujícím článku, který vychází a výbírá to nejpodstatnější z knihy Barbory Mlynaříkové, Geografický horizont prostého člověka v Čechách v letech 1740-1830. Dozvíme se, jak obtížné je mapovat tyto neprobádáné vody a co tyto obtíže způsobuje. Zjistíme, že farář nebyl vždy jen kazatelem v kostele a poznáme kam až sahá historie novin či poštovních služeb. Dveře do minulosti jsou pootevřeny...

Geografický horizont našich předků II.

10. srpna 2008 v 23:07 | Matěj Kadlec
Informovanost prostého člověka
Vypovídací hodnota jednotlivých zápisů a úvah jednotlivých kronikářů je různá. Záleží na míře informovanosti kronikáře a na charakteru jeho zápisů. Velký vliv mají životní zkušenosti a vzdělání. Většina vědomostí o existenci člověka na světě byla dána životní praxí, předávána ústně z generace na generaci či čtením staré, tradiční literatury, do které spadali knihy náboženské, dějepisné, obecně výchovné i odborně vzdělávací. Postupně se začali uplatňovat zkušenosti nabité cestováním a později převzala zásadní úlohu škola a veřejná osvěta.[1]

Představení

8. července 2008 v 12:54 | Matěj Kadlec
Kdo byli vaši předkové?
Kdy o nich máme první zmínky?
Kde bydleli a jak velké bylo jejich stavení?
Co dělali a Čím se živili?
Jak žili a jak si stáli finančně?
Proč umírali a je dlouhověkost dědičná?
Kolik měli dětí a kde jsou vaši vzdálení příbuzní?
Odkud přišli a Kam se stěhovali?
Komu byli poddaní a komu platili berně?
Jakou barvu má vaše krev?
Možná jste si již také položili základní filozofickou otázku: PROČ EXISTUJEME? Celé generace
 
 

Reklama